onsdag 12 december 2018

Att bygga ett starkt team

Styrkan i en organisation är rätt medarbetare med rätt kompetens


Vad är det som bestämmer styrkan i en organisation? För mig är en stark organisation att omge sig med rätt medarbetare, som har rätt kompetens, och det är precis så jag upplever mina medarbetare. Rätt folk med rätt kompetens!

Vi på Nykvist Skogs AB är en väl sammansatt grupp med både egna anställda, maskinentreprenörer och lastbilsåkare. Vissa av oss har jobbat tillsammans i över tjugo år, vilket känns fantastiskt. Det har också tillkommit nya ansikten under åren som gått, både som anställda hos oss och som entreprenörer. 

Nästa år, 2019, fyller företaget fyrtio år.  Ett jubileum gör alltid att man reflekterar lite extra över åren som gått, och att dessutom få möjlighet att skriva några inlägg i Sunnebloggen har lett till mycket eftertanke. Totalt är vi nu ca 25 personer i vårt starka team!

Varje medarbetare har sin specialkompetens och nästan alla äger också sin egen skog. Detta borgar för ett stort ansvarstagande och ett gemensamt mål med verksamheten.Vårt företag lever i de stora skogsbolagens värld, men vi känner alla att det finns en given plats för oss. Jag brukar säga att vi har två kundtyper, skogsägaren och skogsindustrin, och det glädjer mig att vi är så omtyckta hos båda dessa olika kundgrupper. 

Min största drivkraft är att leda ett företag i tillväxt och samtidigt vara en attraktiv arbetsplatsVår tillväxtkurva går stadigt uppåt, och en stor del av vår framgång är vårt starka team. Mina medarbetare är en stor del av styrkan i vårt företag.

Detta är nu mitt sista inlägg i Sunnebloggen och jag hoppas att jag väckt tankarna hos er läsare angående vår skog, och att jag väckt en nyfikenhet hos er som inte spenderar tid i skogen varje dag. Det är aldrig försent att göra den där skogspromenaden med kaffetermosen.

Jag känner mig nöjd med min insats som bloggare, nu när jag motbevisat min son Ville! Jag har fått uppmärksamhet för mina inlägg, både i form av kommentarer i sociala medier och genom glada hejarop på ICA i Forshaga.

Jag vill också passa på att önska alla vänner, kunder och läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

//Pär Skinnargård


tisdag 11 december 2018

Skogen är framtidens arbetsplats

Ville Skinnargård, framtidens skogsägare 
Skogsbruket står inför en god framtid då det är en förnyelsebar resurs.
Redan idag är skogen som en grön motor som driver vårt land framåt likt oljan är för Norge. Skillnaden för oss i Sverige är att vår motor är grön och förnyelsebar.

Vi ska använda skogen till i snart sett allt, inte bara som byggmaterial, utan även som pappersmassa, och energikälla. Vi ser till och med att man idag använder skogen som drivmedel, och nu även som kläder, som vi sett flera gånger på Nobelfesten.

Jag har nu hållit på inom skogsbruket i 30 år och märker att förändringen går snabbare och snabbare, och då är det också viktigt att vi hänger med i utvecklingen av hur vi brukar vår skog, både när det gäller miljö och ekonomi.

Vid några tillfällen har jag besökt skogsföretag i andra länder och man märker då att Sverige anses som en förebild när det gäller skogsbruk och skogsindustri. Vi exporterar inte bara produkter från skogen utan även teknik och kompetens.

Det som är viktigt för att lyckas i framtiden är att vi skapar en attraktiv arbetsplats som gör att många killar och tjejer väljer att satsa på att arbeta med Sveriges gröna guld. Satsar man på denna bransch kan man få arbete i hela världen. Själv har jag blivit erbjuden arbete i både Tyskland och Canada.

Jag vill hävda att vi har världens bästa skogsbruk då jag anser att Sverige har byggts upp mycket tack vare vår naturtillgång skogen, och vi har den fortfarande kvar. Vi måste bli bättre på att förstå vilken resurs skogen är, och vilka möjligheter vi äger. Det är inte alla länder som har samma förutsättningar för framtiden som vi har i Sverige.

/Pär Skinnargård

måndag 10 december 2018

Vårt hållbara skogsbruk

Här ser man tydligt att skogen har olika ålder. De längsta 
träden i bakgrunden är ca 80 år. Träden i förgrunden 
planterades för 20 år sedan och är nyligen röjt. Nästa 
åtgärd kommer ske om 15 år, då detta område ska gallras.


Vi på Nykvist Skogs AB besöker ett stort antal skogsägare varje år, och dagens skogsägare bryr sig mycket om sin skog, och intresset för den egna skogen är både känslomässigt och ekonomiskt.
Gemensamt för dem alla är att de äger en skog som de antingen övertagit efter sina föräldrar, eller köpt som en ren investering.

Ett av mina första råd till en skogsägare brukar vara att:  ”Förvänta er inte att bli färdig med er skog, den kommer nämligen att förändras hela tiden. Den växer och behöver tas om hand på olika sätt beroende på åldern.”

Eftersom dagens skogsägare ofta bor en bit ifrån sin skogsfastighet så behöver de hjälp med det mesta, och köper därför många skogstjänster och sköter på det sättet om sin skog. Ofta har skogsägaren en skogsbruksplan, vilket betyder att de har en tio års lång plan på hur skogen ska skötas för skogens bästa med tanke på både miljö och ekonomi.

Vårt vanligaste uppdrag är att hjälpa skogsägaren med en helhetslösning, det vill säga att vi hjälper skogsägaren med hela kedjan från slutavverkning till markberedning, plantering till röjning och så småningom också gallring. När vi planerar en slutavverkning så bestäms det redan då hur vi kommer att återplantera efter avverkningen.

All slutavverkning som görs måste först anmälas till Skogsstyrelsen. Skogsvårdslagen måste följas och den reglerar det svenska skogsbruket. Först sex veckor efter anmälan, när vi fått klartecken från Skogsstyrelsen, får vi påbörja avverkningen. 

När vi anmäler en avverkning till Skogsstyrelsen måste vi också redogöra för hur skogsägaren tänker föryngra det avverkade området. Som exempel kan jag berätta att på en slutavverkning som är ett hektar stor avverkas ca 800 träd och där återplanteras ca 2400 stycken träd. Det ska även anges om det finns områden med höga miljö- eller kulturhistoriska värden. I vissa fall görs även samråd med grannar.

Efter en slutavverkning, som då genererat en intäkt, beställs ofta andra skogsvårdsåtgärder som till exempel röjning eller plantering, som då finansieras med hjälp av intäkten från slutavverkningen.

Jag är stolt över hur ansvarsfullt vi bedriver vår verksamhet och jag är också stolt över dagens moderna skogsägare som tar hand om sina skogsfastigheter på ett för framtiden hållbart sätt. Tack vare den medvetenhet som finns idag kommer vår vackra skog och natur leva kvar i många många generationer.

/Pär Skinnargård


fredag 7 december 2018

”Världens bästa gran”En del av mitt arbete består av att förhandla med sågverk och industrier som köper det timmer och den massaved som avverkas av oss. Timret vi avverkar kommer från stora delar av Värmland, men i huvudsak från västra Värmland.

Idag besökte jag ett sågverk som Nykvist Skogs AB gjort affärer med sedan mitten av 80-talet, Eidskog-Stangeskovene AS i Skotterud. Det är alltid roligt och intressant att träffa Martin Bonnerud som är tömmerchef och Per Morten Wangen som är disponent för sågverket. Martin har jag lärt känna väl genom åren, och det är tack vare det som det också är lätt att samarbeta.
 
De är också tydliga med vad som är viktigt för dem när det gäller våra leveranser. Ju bättre jag kan tillgodose deras önskemål och leverera den kvalité som de önskar, ju bättre avtal får jag.

Jag besöker ca femton olika skogsindustrier per år. När jag förhandlade om prisavtal för 10–15 år sedan, var det mer som armbrytning, det var en kamp man mot man, och den starkaste vann bästa uppgörelsen prismässigt.

Idag, när man förhandlar om avtal liknar det mer en förhandling som ger båda parter en bra uppgörelse. Detta ger ett starkare avtal som båda parter känner stort ansvar i att hålla.

Idag kom jag och Martin överens om avtalet för 2019, och om vilka prisnivåer som gäller det kommande året. De uppskattar verkligen vår gran från Gräsmark med låg avsmalning, tunn kvist och tätt mellan årsringarna. Det är extra roligt när vackert timmer uppskattas och värdesätts.

Det finns många sågverk i Europa som uppskattar den höga kvalité grantimmer som kommer från de hyperitrika områdena i Värmland.

Nästa vecka ska jag till södra Sverige och besöka två sågverk, ett i Halland som köper långa längder grantimmer av oss och sågar vindskivor som är mycket efterfrågade.

Det andra sågverket ligger i Småland och de köper ca 2000 m3 grantimmer av oss i månaden, som levereras till dem med tåg. 2000 m3 motsvarar 44 långtradare, och detta fyller 36 tågvagnar.

Sågverken i södra Sverige är inte vana det vackra grantimmer vi har i Värmland och de säger ofta till mig att det är nästan som ett annat slags träslag jämfört med den gran de själva har.  Man blir både glad och stolt över att få arbeta med en så högt uppskattad råvara.

Jag tycker det känns så fantastiskt bra att vi kan avverka gammal granskog av hög kvalité, och att vi kan ta tillvara dessa granar på ett bra och förtjänstfullt sätt, så att deras rätta värde både ekonomiskt och känslomässigt kommer fram.

//Pär Skinnargård

tisdag 4 december 2018

Skogen är som bomull för själen

Redan som barn tillbringade jag mycket tid i skogen.
Jag byggde kojor och högg ved, som min morfar sedan snällt köpte.

När jag var 14 år sålde jag min första virkesleverans. Det var  11 m3 al-massaved som såldes till skogsägarföreningen. När jag var i 18 års-åldern frågade min far Lars mig om jag ville ta över jordbruket där hemma, och efter noga övervägande kände jag att det var för skogen som mitt hjärta slog. 

Jag har också i vuxen ålder fått bekräftat att det valet var det rätta, det är nu jag verkligen förstår vad skogen betyder för mig. Både i mitt arbete och på min fritid.

Dagligen möter jag skogsägare inom familjeskogsbruket som bryr sig om sin skog som om det vore en kär ägodel, precis som någon som äger sin drömbil eller har ett husdjur. Själv äger jag skog som min morfars farfar har köpt och det är klart att det berör känslomässigt och betyder väldigt mycket.

De som ägde denna skog före mig har skött den bra, och detta kommer ju mig och min familj till nytta. Jag kommer ihåg när min mor Ulla och hennes syster Kerstin avverkade ca 5 ha när de köpte fastigheten av min morfar. Samma område gallrade jag för 5 år sen, och om ca 20 år kan det slutavverkas igen. Det är det bästa med vår skog den tar aldrig slut.

Sveriges ekonomi är också beroende av vår skog och därför är det viktigt att vi är rädda om den. Vi på Nykvist Skogs har haft flera besök av olika representanter från politiska partier som sitter i  riksdagen, och när man står i skogen och pratar om skogens betydelse för Sverige och dess folk så är alla väldigt överens. Vid två tillfällen har jag träffat landsbygdsministern Lars Erik Bucht och diskuterat skogens betydelse, kanske framförallt för landsbygden. Jag är rörande överens med sättet han uttalar sig om skogen:
”-När jag ser en timmerbil med lass ser jag äldrevård, skola och svensk välfärd.”

”-När jag ser en timmerbil med lass ser jag
äldrevård, skola och svensk välfärd.”Jag förstår att inte alla är bekanta med de starka känslor skogen ger. Därför skulle jag vilja skicka med en liten uppmaning. Sätt på er gummistövlarna, fyll på kaffetermosen och gå ut i skogen. 
Känn att du är en liten del i ett stort sammanhang. Känn lugnet, harmonin och den energi som finns i skogen. Det är som bomull för själen.

/Pär

måndag 3 december 2018

Pär Skinnargård presenterar sig

Hej
Min son Ville, 12 år, frågade mig om jag visste vad en blogg var och han tyckte nog inte att det var någon bra ide att hans pappa skulle skriva några texter i en blogg.
”- Kan någon ens vara intresserad, frågade han? ”
”- Vi får väl se, svarade jag”

Då har turen att skriva några texter i Sunnebloggen kommit till mig, Pär Skinnargård.
Jag bor sedan 15 år tillbaka i Forshaga med min hustru Anna och vår son Ville.
Jag har också två utflugna styvdöttrar och två barnbarn.

Jag har alltid arbetat inom skogsbruket även om mina yrkesroller varierat med åren. Nu, och de senaste 23 åren har jag varit VD för Nykvist Skogs AB, vilket innebär att jag leder ett företag som sysselsätter ca 25 personer. Vi har 9 egna anställda och övriga är entreprenörer som arbetar åt oss. Det är åkerier med lastbilar, skördare, skotare och grävmaskiner. Mer om dessa olika professioner i ett senare inlägg. Vi hjälps åt att skapa ett paket som privata skogsägare gillar. Andra arbetsuppgifter är att köpa virke av privata skogsägare samt att sedan sälja detta virke till olika skogsbolag i Sverige och Norge.

Även på min fritid spenderar jag mycket tid i skogen tillsammans med familjen. Vi gillar att ta tillvara den rikedom som skogen innebär av svamp och bär. Skogen är även en plats att tanka energi och fylla på med kraft, som är viktig för mig. Vi gillar att röra på oss, vintertid i form av skidåkning på både på längden och tvären. Sommartid snör vi på oss vandringskängorna, eller tar en cykeltur med mountainbiken.

I några kommande inlägg kommer jag göra mitt bästa för att intressera dig som läsare och skriva om ämnen som inte bara berör mig, utan de allra flesta som gillar att ta tillvara vår vackra natur. 
Självklart vore det roligt att om du ville kommentera nått inlägg, inte minst för att överbevisa min son!

 //Pär Skinnargård

fredag 30 november 2018

Dags för något nytt - Nya möjligheter


Efter att ha jobbat för många andra, och varit med på att bygga deras dröm – var jag nu klar att bygga min egen dröm.  Men med vad?
Samtidigt hade jag börjat tänka på, att jag kanske skulle flytta tillbaka till Sverige. Då behövde jag en business jag kunde ta med mig.


Åter igen så kom det en möjlighet svävande förbi – det var en tidigare kollega från min tid på SAS hotellet i Bergen. Vi sprang på varandra på en reselivsmässa.

Bente & Ann-cin 

Hon frågade vad jag gjorde och om jag var öppen för en ny möjlighet - Öppen? Mitt intresse stod på vid gavel. Jag sa ju naturligtvis JA utan att veta vad det var – ville ju absolut höra mera för att avgöra om detta var något för mig. Jag har sagt det tidigare – allt för många säger NEJ tack innan de vet vad de säger nej tack till.
Sagt och gjort – vi hade möte dagen efter och så var jag i gång. På fotot är vi på en ”Convention i Spanien”.

När man letar efter ett nytt jobb eller en ny business möjlighet så finns det många likheter mellan dessa båda.De fem 5 viktigaste punkterna som varje framgångsrikt företag måste ha.

Trender: Skall var inom en megatrend – inte en dygnsfluga. Skall jobba för dig inte mot dig. Exempelvis: hälsa och välmående, det kommer att helt säkert vara lika viktigt om 30, 50 100 år

      Företag: Du vill veta att du samarbetar/jobbar med ett pålitligt företag som är framgångsrikt och trovärdigt. Företaget har visioner och är förändrings villigt. Ex. KODAK tackade nej till patenten till digitalisering av foto för det hade de ingen tro på. Synd för dem – KODAK finns inte längre.

       Produkter: Viktigt att du själv tror på och har förtroende för produkterna. Att de är innovativa, unika och ledande inom sitt område.

Inkomst möjligheter:
Om du skall lägga ned arbete och tid, så ska du vara säker på att du får bra betalt/god förtjänst för arbetet du lägger ned.

Tajming:
Tajmingen måste vara rätt, men den är aldrig helt rätt. Tajming är något man ”tar”. Vill man något så tar man sig den tiden.  JA – så varför inte nu!?Om vi ser på TRENDER nu 2018:
Många är medveten om sin hälsa och välbefinnande och vill bevara ett ungdomligt utseende och det är man nog om 30-50-100 år också.

Många ser efter och önskar sig en mera flexibel arbetssituation.
Sociala medier – vi kommunicerar genom sociala medier, vi handlar det mesta där etcetera...

Många vill ut och resa – har ett tidsbegränsat jobb ”ett GIG” för att tjäna nog pengar – reser iväg – när pengarna är slut så är det hem igen och ett nytt ”GIG” jobb – och så i väg igen. Pengarna tar slut när kassan inte fylls på under restiden.
Mera populärt att jobba åt sig själv och ha en ”Mikro business” ex UBER. 
Färre och färre kommer att vara anställda i framtiden – vi får klara oss själva.

 Återträff med 20 gamla utbytesstudenter i San Diego

När jag tog allt detta i beaktande så var beslutet enkelt – har nu en samarbetspartner som är seriös – innovativ - är en megatrend – möjlighet till god förtjänst – tar arbetet med mig runt i världen!

Samtidigt som jag nu bygger min dröm så hjälper jag andra med att bygga sin dröm. Detta kan jag göra i stora delar av världen samtidigt som jag reser och hälsar på vänner. I höst var jag i San Diego på en återträff med utbytesstudenter från mitt år på High School. Av 20 personer så blev det två som ville ha hjälp -vips så var jag igång med jobbet. Funderar du också på att göra något annat, något eget, hör av dig - du finner mig på Facebook.


Utsikt från takterrassen i Gamla Stan
Tanken på att flytta tillbaka till Sverige blev verklighet. Helt plötsligt fick jag erbjudande om en lägenhet i Gamla stan – den kunde jag bara inte säga nej till!

Jag hade ordnat så att jag inte är beroende av att vara på en bestämd plats. FRIHET! Så nu bor jag både i Oslo och Stockholm och testar om det till slut blir 100% Sverige.
Jag får nu hela tiden besked om att det behövs lärare i Sverige – jag som en gång blev utbildad till lärare.  Men – det är nog den enda ”möjligheten” jag tackar nej till.

Livet är spännande och man vet inte vad det bjuder på. Var nyfiken och säg inte nej utan att du vet vad du säger nej till – då kan du få vara med på mycket.

Tack för mig!
/Ann-Cin


onsdag 28 november 2018

Några år blev till 36 år jorden runt

Då jag kom till Oslo med Up With People trodde jag att här skulle jag väl bli några år och så tillbaka till Sverige för att till slut jobba som lärare – men så skedde det nu inte.

Efter tre år på Up With Peoples Europakontor så slutade jag och flyttade med min man till Bergen. Efter att ha jobbat internationellt så många år så tänkte jag att jobba på hotell blir skoj – nya gäster varje dag och många från utlandet.
SAS hotellet på Bryggan blev min arbetsplats, först på konferensavdelningen och sedan som försäljningschef. SAS Hotellet var en otroligt trevlig arbetsplats.
Efter 5 år så flyttade vi tillbaka till Oslo och fortsatte att jobba inom restaurangbranschen med marknadsföring.
Ann-Cin och The World

Återigen kom det en ny möjlighet jag inte kunde tacka nej till, fast många varnade mig för att detta projekt inte skulle fungera. Jag tyckte att detta var spännande och tänkte – blir det bara ett år så är det spännande att få vara med på ett nytt och unikt projekt. 
Min tidigare chef hos Up With People tog kontakt.

”The World”
Han jobbade med et nytt koncept ”The World”   http://aboardtheworld.com/
Världens första och enda fartyg där du kan köpa din egen lägenhet ombord! 
I stället för att ha 4–5 hem runt om i världen så har du här ett hem som konstant reser runt i världen och besöker unika platser. Än i dag är det inget annat fartyg som erbjuder denna möjlighet.
Mitt jobb blev att marknadsföra och sälja lägenheter till kunder i Europa, Afrika, Asien och Australien/New Zealand.

Det finns 165 lägenheter ombord från 30-300 kvm. Ombord finns det 4 restauranger, 3 barer, 2 pooler, tennisbana, gym, spa, frisör, bibliotek, golfsimulator etcetera.
Då lägenheterna har ordentligt kök så finns det också en Deli där du får handla frukt, grönsaker, kött, fisk, nybakat bröd, vin och allt annat du behöver.

Nyrårs afton vid poolen om bord på The World
The World reser konstant över hela världen; Antarktis, Bearing Sea, Nord Vest passagen, Madagaskar, Papua New Guinea, Spetsbergen …
Vid nämnda platser har det varit Expeditioner för dem som vill delta. Ett tiotal experter finns ombord, de håller föreläsningar och leder expeditionerna.
Jag har haft sådan tur, att få vara med ombord för att ta emot mina och mina kollegors kunder för visning innan något köp görs. Här har jag verkligen fått förena nytta med nöje. Tänk att få betalt medan jag har besökt spännande platser och upplevt fantastiska evenemang.

På toppen av en Sanddyna i Namibia, tungt att klättra upp
En höjdpunkt var "Amerikas Cup" i Auckland New Zealand 2003. 
The World var flaggskeppet som tog de tävlande båtarna ut till seglarbanan. Vi såg hela racet på väldigt nära håll!  Det var Schweiz som tog hem segern.

Sir Edmund Hillary signerade sedeln som har hans bild
Under Amerikas Cup fick jag den äran att träffa och äta middag med Sir Edmund Hillary, han var den första som besteg Himalaya. Han är en hjälte hemma på Nya Zealand och han var avbildad på deras 5 pundsedel, det brukar vara av döda kända personer. Jag hade en 5 pundsedel som han signerade.

En annan höjdpunkt var i Alaska, att på nära håll se både brunbjörn och svartbjörn. Vi hade med oss guide med gevär och så klappade vi med stenar så vi skulle skrämma bort björnarna om de eventuellt var på stigen framför oss.  Fascinerande att björnarna fångade lax i överfyllda laxälvar. De behövde inte anstränga sig så mycket.

I Abu Dhabi blev jag inbjuden till en eftermiddags ceremoni till en minister (del av kungafamiljen).
Det var en intressant seans, bara män och så jag och en annan kvinna som var med mig. Ministerns dotter är en av mina kunder och tidigare på dagen hade vi haft lunch tillsammans på The World. När hon kom, hade hon med sig 400 parfymflaskor som var presenter till ALLA om bord.

Nyårsafton på The World
Jag har fått vara med på två ”Monaco Grand Prix” evenemang där det på fredagskvällen är en stor välgörenhetsauktion där Formula-1 förarna visar fram kläder på Cat-walken. Det är en gästskara av både kända och okända människor, som spenderar mycket pengar på alla utrop.

Sir Jackie Stewart, legendarisk Formula-1 förare
 vid auktionen under Monaco Grand Prix
Vi hade donerat 2 veckor om bord på "The World" så jag var där och representerade "The World" och Prins Albert var naturligtvis där och representerade Monaco.


Efter 10 år så var jag klar för att göra något annat – och återigen så erbjöds det en ny möjlighet, och jag griper ju chansen när den kommer. Det är bara att hänga på – jag kan ju alltid ändra mitt beslut, tänker jag. (För många säger nej tack till en möjlighet utan att veta vad de säger nej tack till).
Jag kommer tillbaka med ett sista blogginlägg senare i veckan.
Ann-cin