onsdag 25 mars 2009

Välkommen till Sunnebloggen!

Nu startar vi äntligen Sunnebloggen! Här kommer spännande personer - män och kvinnor, äldre och yngre, infödda och inflyttare - att få möjlighet att beskriva sitt Sunne. Var och en utifrån sitt eget perspektiv, men alltid med utgångspunkten i platsens talang.