Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Utvalda

Lönearbetet

Cirka 4 dagar innan lönen syns på era konton så sänder vi lön. Många tror att det bara är att trycka på en knapp, men det är faktiskt lite mer att göra 😉 Visste ni att vi inte bara kör lön för Sunne kommun? Vi hanterar också lönerna för Sunne Fastighetsbolag och föräldrakooperativet Kalven. Vi startar alltid lönekörningen med att göra flera olika kontroller och bearbetningar. Vi kontrollerar bland annat att kostnader går mot rätt konton och att inga felsignaler finns i systemet. Exempel på några bearbetningar och filer vi kör är arbetstidjournaler, semesterskuldslistor, AGI (arbetsgivardeklarationen) till Skatteverket, statistik till SCB, uppdateringar i den organisatoriska sekretessen som är det som styr behörigheter i Visma. När vi gjort allt på checklistan kan vi skicka bankfilen till banken och inom några dagar så finns lönen på era konton. Bankfilen innehåller det som är inrapporterat i Visma och det är banken som betalar ut lön. Efter att bankfilen har gått kan vi börja ”

Senaste inläggen

Hej och välkomna till oss på HR-enheten!

Fredagsteman ökar fredagskänslan!

Teamsamverkan

Hemtjänstinsatser efter sjukhusvistelse

Första kontakten med biståndshandläggaren

Malin på handläggare- och anhörigstödsenheten presenterar sig

Kom och jobba med oss!

Arbetsuppgifter inom hemtjänsten

Bilen är en del av vår arbetsplats

Välkommen till hemtjänst-poolen!