fredag 2 december 2011

Ängenleden

Det finns många möjligheter till vandring eller kortare utflykter i Ängenområdet.
Alla vägar ...
Med karta kan man ströva fritt och söka sig upp på höjderna för att njuta av utsikten eller bara utforska landskapets rika växtlighet. Vill man ge sig ut på lite längre strapatser så finns flera leder som strålar samman här.

Längst av dom är Ängenleden, 16km som går i en vid båge runt Ängsjön. Den är kuperad och inte alltid helt lättillgänglig, så man behöver avsätta ordentligt med tid för att ta sig runt.
På Sunne kommuns hemsida finns en karta över leden, liksom över kommunens alla leder. Ett trettiotal sevärdheter samt rastplatser med bänkar och bord är utmärkta på kartan.
Till sidan om vandringsleder på sunne.se
Utsikt från Alma på Ängenleden
Det var den kände konstnären Sven Schutzer Branzén som var initiativtagare och pådrivare till Ängenledens tillkomst. Han rörde sig mycket i Ängsjöns omgivningar, där han uppskattade ljuset och hämtade motiv från den rikhaltiga floran. Sven var så hänförd av landskapet att han tyckte att det skulle komma fler naturälskare till del.
Efter flera år av rekognosering, planering och arbete så invigdes Ängenleden 1994. En pampig invigning med kommunalråd och Astrids djurparad.
Dammruin i Ängsälven
Vandringsleder kräver underhåll och marknadsföring. Av denna anledning är Sunne kommun nu en del av föreningen Värmlandsleder. Föreningens syfte är att att certifiera ett antal leder i länet så att de alltid är väl underhållna, uppmärkta och och försedda med permanenta rastplatser.
Förhoppningen är att både Ängenleden och Gruvrundan ska stå nyrustade till våren.
/Per-Arne Lundin

Inga kommentarer: