måndag 15 juni 2015

Integration är allas ansvar

Hallå!
Idag ska det handla lite mer om integration. Integration är ett ämne som diskuteras rätt mycket, och då framförallt integration av de flyktingar som just nu kommer hit, ett ämne jag tycker är intressant. Men det är också ett problem jag tycker är lite ”överskattat”. 
Det pratas om integration som att det var ett projekt som sköts av kommunen och som att det var väldigt avancerat. Jag vet inte hur många gånger jag hört ”gammelsvenskar” säga att ”jaa, integration är viktigt, det borde det satsas mer på”
Och ja, det är klart att det är fint att folk bryr sig, men det här är problematiskt och gör mig väldigt frustrerad av flera anledningar.

För det första ger den synen mig bilden att kommunens anställda är de som ska släppa in våra nya invånare, vilket förstås är fel. Nya behöver ju släppas in av alla Sunnes invånare, inte bara de som råkar vara kommunanställda.

För det andra ger det bilden av att vara någon slags projekt finansierat av EU-pengar, och det är inte det det handlar om. Det är inte ett stort projekt som handlar om stora grupper, det handlar om enskilda möten mellan människor. Det är inte ett projekt som ska skötas av kommunen - det ligger på oss som enskilda invånares ansvar. 
Självklart är det viktigt att exempelvis SFI*  fungerar (som ju sköts av kommunen), men jag tror att det är mycket viktigare att, en som ny från dag ett lär känna gamla Sunnebor.

Tack för idag, mer om integration kommer imorgon! /Cecilia Appelquist

(*SFI betyder Svenska för Invandrare)

Inga kommentarer: