onsdag 4 februari 2015

Mer orättvisor när privata ägare får utökad makt

Hej igen!
Idag skulle jag vilja skriva något om hur man förhåller sig till ekonomi i Argentina och Sverige. Argentina är ett rikt land om man ser till naturresurser, men staten har ingen bra kontroll över hur dessa utvinns.

Några tidigare regeringar ”skänkte” bort landets rikedomar på ett oansvarigt sätt och lät multinationella företag exploatera landet, subventionerade av staten. Företagen roffade åt sig det mesta av vinsten och behövde bara betala en liten skatt. Delvis på grund av detta har Argentina haft svårt att bygga upp en stabil ekonomi.

Här i Sverige känner jag inte till så bra hur ekonomin sköts, men jag kan se att pengarna är fördelade bättre bland befolkningen. Skatten är högre och även de stora företagen tar sitt ansvar genom att betala skatt. Staten har här en bättre kontroll och ordning. Jag tycker att detta sättet är en bättre väg att gå.

Min rädsla är att detta håller på att förändras och att de privata ägarna får mer och mer makt medan staten får mindre inflytande. Jag har inga bra erfarenheter av det sättet, det blir mer orättvist och slår hårt mot de svagaste.

Nästa gång tänker jag skriva något om de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Argentina.

Ha det så bra till dess!

/Omar Espada

Inga kommentarer: