fredag 13 februari 2015

Om respekt och tolerans för olikheter

Hej!

De flesta i Argentina är kristna och tror på Gud.
Jag vet att Sverige numera är ett sekulärt land, men båda länderna har en historia av att vara ett kristet land. Sverige var ett av de länder som skickade många missionärer till Sydamerika och många andra platser. Men nu ser samhället annorlunda ut även om det fortfarande finns ett kors på svenska flaggan.

När jag har studerat i den svenska skolan pratade min lärare om evolutionen och att människorna kommer från aporna. Detta lärs ut som om det vore sanningen – trots att det egentligen bara är en teori.
I Argentina tror majoriteten att Gud har skapat människan, detta är svårt för många här att tro. Jag tror att man alltid behöver ha respekt för andra människors kultur, religion, ideologi m.m. även om man inte håller med.

Båda länderna delar denna syn att respekt för medmänniskorna är viktigt. Jag gillar det med Sverige att det finns tolerans och respekt för olikheter. Det är något mycket bra och viktigt för att kunna känna sig fri.
Men man kan inte vara tolerant för vad som helst
.
Om en kultur, religion eller ideologi lär ut att man får döda andra för att de tycker annorlunda måste man sätta stopp. Detta är något som inte kan tolereras. I Argentina är man inte rädd för att konfrontera eller protestera mot sådana åsikter. Det handlar inte om diskriminering.
Nu när jag bor i Sverige och har barn känner jag en viss oro eftersom Sverige är väldigt generösa med att ta emot människor som kan ha sådana åsikter. Jag säger detta för att jag ser att det händer hemska saker i världen och detta är ett problem som kan öka, inte bara här utan i hela Europa.

Jag älskar Sverige och Sunne. Här finns underbara saker, det är ett fint land att leva i. Bland annat finns här yttrandefrihet vilket är något som borde finnas i hela världen. 
Jag vill tacka för att jag fick förtroendet att uttrycka mig här på bloggen, och dela några av mina erfarenheter i min nya hembygd Sunne.

Tack för mig!
Mvh Omar Espada

Inga kommentarer: