tisdag 28 oktober 2014

Den nya tidens ledarskap

Jag har haft förmånen att utbilda många chefer inom Sunnes kommun och näringsliv i coachande ledarskap (inom ramen för projektet Genius Loci). Coaching och coachande ledarskap är grunden för mitt arbete med det jag kallar Modigt Ledarskap

Det är ett ledarskap som förutsätter att ledaren står stark i sin originalitet (läs mitt blogginlägg från igår), förstår vikten av det och kan stötta andra att gå i samma riktning. Först när vi är i kontakt med dem vi verkligen är kan vi blomma ut i vår fulla potential. Först då blir vi kreativa, effektiva, produktiva, lönsamma och allt det där…

Min erfarenhet och den aktuella internationella ledarskapslitteraturen pekar åt samma håll. Människor vill göra något meningsfullt, må bra och utvecklas på jobbet och det är ledarens uppgift att skapa förutsättningar för det.

Kontroll, maktutövning och auktoritära ledarstilar funkar inte längre. De så kallade nya generationerna har helt andra förväntningar på ledarskapet. De vill ha chefer som tror på dem och ger dem full frihet, som utmanar, uppmuntrar och är goda förebilder. Och som de har kul tillsammans med. Den nya tidens chef är den som får andra att växa. Och det coachande ledarskapet visar vägen till det. Kan ni hajja att jag har ett kul jobb J

Vi behöver ledare som har tittat in i sig själva och hittat den där inre drivkraften och tron på sig själva som gör att de kan hjälpa andra att växa. Å då snackar jag äkta självförtroende som är grundad i en god självkänsla, inte en kaxig yta som inte har någon inre förankring.

Men vi kan inte lassa över ansvaret på några som är chefer, vi är alla ledare, för oss själva, för våra liv och för människor omkring oss.

På den nya tidens arbetsplats (om det ens är en fysisk plats) har den gamla klyschan frihet under ansvar blivit verklighet. Då måste vi vara de människor som klarar av det ansvar som friheten ger. Och om vi är sanna mot oss själva och står fullt ut för dem vi är och det vi gör så är det en självklarhet.

Jag blev lycklig ända in i hjärtat när jag fick se den här filmen - se länken längst ner. Lycklig för att i den här organisationen har man förverkligat allt det som jag står för och tror på vad gäller ledarskap. Lycklig för att den visar att mänskligt och ekonomiskt växande går hand i hand. Och för att det är ett lysande exempel på Modigt Ledarskap

/Mia Lehndal


PS: Se ända tills det som handlar om skolan, där blir det som tydligast att det egentligen inte handlar om pengar eller tillväxt utan om människovärde.

Inga kommentarer: