fredag 4 september 2015

En dag på Ridgedale

Idag har vi planterat ut 30 äkta kastanjträd. 
Dessa har vi dragit upp från speciella frön köpta av Badgersett farm i USA, och kan tänkas komma från den härdigaste kommersiella sorten äkta kastanj på marknaden. 
Det är mycket osäkert ännu hur dessa kommer att klara klimatet och det kan dröja mycket länge innan vi får någon som helst skörd. 
För att få fröna att gro har vi stratifierat dem i kylskåpet, det vill säga vi har utsatt dem för en köldperiod som efterliknar vintern och sedan planterat dem i "rot-tränare"; djupa avlånga krukor med ett hål i botten där rötterna luftbeskärs så vi undviker rotsnurr. 

Ändå tycker vi att det är viktigt att testa och bidra till växtförädlingsarbetet av nya grödor som kan spela en viktig roll i framtiden.
Kastanjen är en särskilt intressant gröda för den är dels en flerårig trädgröda och är dels hög i kolhydrater/låg i fett, en sammansättning som liknar våra vanliga sädesslag.

Ur ett hållbarhets-perspektiv är trädgrödor att föredra, till skillnad från säd går de att odla utan årlig energislukande plöjning av jorden. 
Plöjning i den omfattning den sker globalt bidrar också till enorma förluster av matjord till den grad att vi riskerar att inte ha någon matjord kvar om bara 60 år
Börjar man sen fundera på vad denna matjord representerar för alla livsformer på jorden, klimatfrågan och så vidare så....blir man inspirerad till att provodla kastanjer! 
 

I vårt experiment-nöt-fält växter nu 80 framtidsträd; det är valnöt, pekannöt, hjärtnöt.

Detta är också mycket intressant för våra kursdeltagare. Här på bilden: Fotini från Grekland, Katrine från Danmark, Louisa från Tyskland och Naomi från Canada. 
Inga kommentarer: