torsdag 3 september 2015

"I naturliga system infinner sig hälsa och balans"

Vi är ganska nya här i Sunne, så jag får ta och presentera mig;
Yohanna Amselem heter jag, flyttade till Sunne kommun under våren 2014 tillsammans med min partner Richard Perkins.

Yohanna Amselem och Richard Perkins driver jordbruk i Västra Ämtervik
och har kurser i permakultur design  med deltagare från alla världens hörn.Vi kom med målet att starta ett litet jordbruksföretag; att producera det som inte längre kan tas för givet nämligen enkla sunda närproducerade råvaror, vi kom för att utforska förutsättningarna och metoderna för en småskalig produktion i samklang med jorden och omgivande ekosystem och dela med oss av våra kunskaper och ständiga läroprocesser. Vi kom inte minst för att skapa oss ett gott och rikt liv.

Vår gård ligger utanför Västra Ämtervik, en fastighet på 10 hektar. Sedan vi kom har allt gått mycket snabbt. Vi startade en omfattande kursverksamhet i det som kallas permakultur design, med deltagare från alla världens hörn redan första året. Parallellt har vi utvecklat gårdsverksamheten och under detta år lanserat våra första produkter; gräsbetesägg och gräsbeteskyckling.

Förunderliga är vägarna som leder oss till olika val i livet. Både jag och Richard har nog alltid gått vår egen väg. Frågor vi ställt oss är hur kan vi möta våra mänskliga behov och leva gott på jorden? En sak är säker, vi är beroende av vår miljö; biosfären, våra omgivande ekosystem. När vi förstör den intrikata väv av liv som så ansträngningslöst tjänar våra grundläggande behov av; rent vatten, ren luft, nedbrytning och omvandling, pollinering och hälsa och så mycket mer vi inte ens tänker på, är det som att  skjuta sig själv i foten.

Insikten om att jordbruk världen över, det vill säga människans produktion av mat, är en av de största bidragande orsakerna till den snabba förstörelsen som pågår pekar direkt mot vart vi kan finna lösningar. Som konsumenter kan vi påverka positivt genom att köpa det som produceras på ett sätt som gynnar omgivningen. Som producenter kan vi hitta nya vägar.

I permakultur design, det som vi lär ut och praktiserar, talar man om att ha naturen självt som ledstjärna. Naturen producerar ständigt, skapar biomassa genom fotosyntes och bryter ned, omvandlar, gör näring tillgänglig igen. I naturliga system infinner sig hälsa och balans. Finns det här några grundläggande principer vi kan dra nytta av?

Vi kan se att den starka väven vävs av en mångfald av relationer mellan en mångfald av inneboende arter,organismer och funktioner, när en tråd brister återstår många åter.

Vi kan se lokala kretslopp av näringsämnen, vi kan se att energin som omsätts är förnyelsebar och kommer i första hand från solen. Från det drar vi slutsatsen att det är element som ett hållbart system bör innehålla.

Jag ser fram emot att skriva fler inlägg under kommande veckan där jag kan förklara lite mer, men även få dela med mig av den rika vardagen på Ridgedale Permaculture.

Torsdagar är vår torgdag, så nu behöver jag kila!

/Yohanna

Inga kommentarer: