torsdag 10 september 2015

En morgon på Ridgedale

Det är morgon, klockan är 6.30. 
Kursdeltagare och volontärer är på benen, stövlar på. 
Morgonsolen genom dimman skiner likt en huldra. Mobila stängsel med lätta plaststolpar som spettas ned i backen, en solpanel hör till varje stängsel, riktas mot solen och knäpps på. 

Solen likt en huldra i morgondiset

Får väntar förväntansfulla. 
Staketet lyfts och fåren strömmar över i den nya hagen och kastar sig över det gröna gräset. Vattenkar, hemmasnickrade lätta vindskydd, saltsten och mineralbalja följer efter.

Fjällkorna Vajla och Klöver-Maya
Korna vandrar längs fägatan in i ladugården för mjölkning i väntan på sin nya hage. 
Jake, före detta kursdeltagare som blev kvar som volontär har nu blivit mjölkkarl och mjölkar Klöver-Maya för hand. Efter mjölkningen är korna pigga på att komma ut till nytt bete

Samtidigt hör vi terränghjulingen, Rhinon, brumma borta vid äggmobilen. Var och varannan dag är det Rhinons uppgift att flytta hela hönshuset. Hönsen balanserar där inne på sina sittpinnar under den skumpiga färden. 

Flyttbara hägn med broilerkycklingar,
flyttas två gånger om dagen

Väl framme på plats är det elektriskt hönsnät som sätts upp med lätta plaststolpar, solpanel riktas och sätts på. Fodervagnen rullas efter. Rutinerade raska händer, koordinerat gruppsamarbete mellan volontärer och kursdeltagare. Den nya hagen är på plats, porten fälls ned och ivriga hönor rusar ut för att undersöka den nya terrängen. 

Värphönsen i sin tillfälliga hage,
hönsreden finns i äggmobilen när det blir dags att lägga ägg!

Nu ringer matklockan, 8.00 det är frukostdags.
Framme vid matsalen i det stora mongoliska tältet möts alla upp. 
Sist kommer gänget som flyttade broilerkycklingarnas fyra hägn, det var också idag som alla kycklingarna skulle vägas inför nästkommande slakt. Det var över 130 kycklingar och det tog lite tid.

Broilerkyckling vägs,
ännu är den för liten för att gå till slakt
Mellan 6.30-8.00, innan frukost sköts morgonrutinerna. 
Vi tillämpar planerad betesrotation, det gäller alla djurslag. Ordningen och takten i vilken betet roteras bestäms i enlighet med ett flertal aspekter: 

 1. För att öka/upprätthålla gräsmarkernas produktivitet ser vi till att vartenda grässtrå hinner återhämta sig efter avbetning innan det betas av igen.
  Om de får välja kommer betesdjur alltid att föredra ett spätt grässtrå före ett lite äldre och träigare, i förlängningen innebär det att gräset aldrig hinner lagra in energi i roten och istället hela tiden tvingas att ta energi från rotreserverna till ny tillväxt. På det sättet blir rotsystemet ständigt utarmat och gräsväxten tunnas ut.
  Vi håller därför djuren i småhagar i 1-2 dagar beroende på gräsets tillväxttakt
   
 2. Vi flyttar djuren i i bestämd ordning; kor först, sedan fåren och sist hönsen och kycklingarna. Detta är djurslag som inte delar många parasitsjukdomar som kan gå över på varandra.
  Kor, får och höns betar, sprätter och trampar på komplementära sätt så betet blir ordentligt nedbetat och samtidigt gödslat och marken bearbetad
   
 3. Hönsen har sin givna plats sist i rotationen. Hönsens naturliga beteende är att sanera efter betesdjur genom att rensa ko/får gödslet från fluglarver och andra näringsrika parasiter samtidigt som de sprider duktigt ut gödslet över markerna.
  Vi får mindre besvärande flugor på gården, hönsen tillgodoser sig själva med 40% av sin föda genom parasitsanering och genom att äta en mångfald av gräs och örter.
  Detta ger lägre produktionskostnader, godare och mer näringsrika ägg med riktigt gula gulor och friska välmående hönor! 
/Yohanna Amselem, Ridgedale Permaculture

Gårdsöversikt, foto taget med drönare


Inga kommentarer: