tisdag 29 september 2015

Nils Ahlqvist presenterar sig

Nils Ahlqvist
Hej, ärade läsare!
Mitt namn är Nils Ahlqvist, en ung man från Östra Emtervik som idag har fått äran att överta stafettpinnen för Sunnebloggen, och ämnar behålla greppet om nämnda pinne i cirka två veckor.

Min ursprungstanke var att fylla detta jungfruinlägg med bakgrundsinformation om mig själv, men jag insåg snart att en sådan torr faktaruta skulle försämra bloggens allmänna läsvärde på ett ganska radikalt sätt. Min persona får ligga mellan mellan raderna i blogginläggen.

Så länge jag är kapten på detta bloggskepp ska vi istället kryssa mellan olika ämnen och områden som under stundom fångar min uppmärksamhet, och förhoppningsvis är åtminstone något ämne av intresse även för dig som läsare.

Då jag är särskilt förtjust i historiska perspektiv på tillvaron, blir sannolikt "dåtid - nutid - framtid" ett återkommande tema i bloggen.

Detta korta inlägg bör räcka som introduktion, ett nytt och matigare inlägg postas om ett par dagar.

På återseende! Ta hand om dig tills dess.
Vänliga hälsningar
Nisse

Inga kommentarer: