torsdag 5 juni 2014

Till sist - lite om att vara

- Åh att hon alltid måste vinna, hörde jag nyligen någon säga efter en diskussion.

Det är synd att många av oss är programmerade till tävling. Enligt min mening är en diskussion inte till för att kora den bästa åsikten eller den smartaste deltagaren. Den ska vidga perspektiven och belysa flera synvinklar på ämnet. Det är inte ens säkert att det finns något rätt eller fel, bara olika inställningar. Då borde det bästa vara att komma överens om att man inte är överens, även om det kan vara väldigt svårt. 

Att förhålla sig till sin omgivning men även sig själv, är inte det lättaste.

Som jag ser det kan jag alltid göra ett val. Ibland väljer jag fel för att jag är för trött, för irriterad eller bara inte hinner tänka efter. Det är då jag tänker negativt trots att jag inte behöver det, irriterar mig över något som jag ändå inte kan påverka, eller försvarar mig när någon försöker tävla med mig om prestige. 

Himmel
Ibland väljer jag rätt, och tänker att det som kan verka negativt, inte behöver vara det. Eller det jag ändå inte kan påverka är det ingen idé att ödsla energi på. Eller att jag inte behöver delta i prestigekamper, utan kan lämna tillbaka till avsändaren

De gångerna jag tänker rätt är så mycket bättre än de andra och jag kan leva upp till mitt motto: Var dig själv – det räcker!

Tack för mig
Allt gott!
Maria Svärdsén

Inga kommentarer: