fredag 28 november 2014

Jag har en idol

Kanske är det kopplingen mellan arbetsterapi och teater som gör att jag gått i spinn på en bok av Matti Bergström.
Som före detta arbetsterapeut var jag tvungen att ha koll på människans anatomi, fysiologi och psykologi. Inte minst goda kunskaper om människan hjärna.

Men det var inte förrän jag började som kostymdesigner som jag upptäckte ”Hjärnans resurser -en bok om idéernas uppkomst. Vilket mästerverk!

Hans motto: Ju mer slumpen gagnar dina göranden, desto säkrare kan du vara att du är på rätt väg!

Selma har gjort kostymskiss
Boken handlar om människans viktigaste resurs, kreativiteten. ”…..en resurs som förmår föda nya tänkesätt och nya tankar, nya fruktbringande idéer för mänskligheten.”
Kreativiteten står för kommande tid.
Bergström menar att det nya uppstår i mötet mellan ordning och kaos.
Allt vad vi gör, säger han, har två källor: en rationell i kunskapsgeneratorn och en irrationell, kaotisk, i slumpgeneratorn.
Mira spelar trummor


Gässlingtårta

Nu undrar jag, uppmuntras inte bara den rationella kunskapsgeneratorn, ordningen i vårt samhälle? Missar vi då inte kreativiteten, som vi faktiskt behöver om vi ska komma på något nytt? 

Är det inte så att skolan fokuserar alltmer på kunskap och mindre och mindre på estetiska ämnen och ämnen som rör konst.

Bergström menar att om vi ska ta hänsyn till hur hjärnan fungerar så borde vi ha balans mellan tre olika typer av skolämnen: Kraftämnen, kunskapsämnen och värdeämnen.
Kraftämnen ska öka vår fysiska förmåga t ex slöjd, idrott och utflykter.
Kunskapsämnena ska föra in kunskap i hjärnans minnesförråd och träna logiken, t ex fysik, matematik och kemi.
OCH värdeämnena ska ge oss en helhetssyn på saker och ting och ger möjlighet att jämföra och bedöma deras värde.
Sådana ämnen är konstämnen som musik, dans och målning/teckning, skönlitteratur, historia, filosofi, religion samt språk och även lekar och sagor och olika hantverk.
Gässlingfest

Jag skulle kunna citera mycket ur denna fantastiska bok, men det är faktiskt bättre att ni läser den själva:
Matti Bergström: Hjärnans resurser ISBN 91- 88410-07-2
 /Inger Stinnerbom

Inga kommentarer: