måndag 20 april 2015

Slang, begrepp och termer i ett lajv


Än en gång om levande rollspel
I mitt tidigare inlägg skrev jag övergripligt kring lajv mer som koncept och uttrycksform än hur ett lajv ser ut. Jag tänker därför tillägna följande inlägg åt att beskriva hur ett typiskt lajv (som de jag deltagit på) kan se ut. Vi kan börja med att bena ut en rad olika slang, begrepp och termer som används i lajvsverige emellanåt.

Den stereotypa lajvfiktionen består av en medeltidsinspirerad fiktiv värld. Det är viktigare att det känns medeltida än att det är strikt historiskt sett medeltida. På såna lajv blandas medeltida och vikingatida plagg och element ofta hejvilt.

Olika lajv har olika riktlinjer, dräktskick och helt olika visioner. 
Det vanligaste svar jag ger på frågor kring lajv är därför: "Det beror på lajvet". Det är upp till deltagarna att ta reda på vad som gäller inför det lajvet du vill åka på. Lajv är trots allt en upplevelse som man skapar tillsammans med andra deltagare. 
Man säger ibland att man inte kan vinna på lajv (och om det är det man söker är datorspel lämpligare) just för att det handlar om att skapa och förmedla. Var det den som faktiskt vann duellen som vann lajvet, eller var det lajvaren som spelade extra realistiskt på sina skador som vann? Det förekommer lajv som har uttalade spelregler med tydliga "vinnare" och "förlorare" även om det inte så vanligt i Skandinavien utan förekommer mer i andra länder.

Trots att det inte finns några vinnare eller förlorare i lajv är lajv kantat med konflikter. Konflikter som tar plats i den fiktiva världen och inte konflikter som rör den riktiga världen
. Det kan röra sig om en huvudkonflikt som genomsyrar hela lajvet, en röd tråd, utöver huvudkonflikten är det fördelaktigt att ha konflikter karaktärer sinsemellan. Några positiva och några negativa relationer är alltid positivt för att få igång konflikter. Då har din karaktär vänner som kan hålla hen om ryggen när karaktärens negativa relationer blossar upp.

Följande är några termer som används flitigt i lajvsverige för att beskriva olika moment.

Off-lajv
Med off-lajv refereras till allting som står utanför lajvet, det som är på riktigt. Mina känslor, mina tankar och drömmar eller skador som är på riktigt. Kan användas som kodord för att uppmärksamma andra på att 'nu menar jag allvar'.

In-lajv
In-lajv, som det låter, är raka motsatsen till off-lajv. Allting som tar plats i den fiktiva världen.
-När du kysste mig förut, var det du eller din karaktär som kysste mig?
"Var det du eller din karaktär" ett annat sätt att fråga, var det på riktigt eller på låtsas, var du off eller in-lajv?

Vision
Vision är precis som det låter, en tanke eller idé kring vad man vill uppnå med sitt arrangemang. Alla lajv har inte en skriven vision, men de flesta arrangörer har någon form av baktanke kring varför man vill arrangera:
  • Vi vill att våra deltagare har roligt 
  • Vårt lajv ska utforska socioekonomiska skillnader i ett anarkistiskt samhälle 
  • Vi vill att vårt lajv försöker återskapa känslan av panik under 80-talets yra kring HIV 
  • Vi vill återskapa en rättvis bild av de hemska delarna av krig 
Karaktär
Karaktär åsyftar den roll du anammar på lajvet. Det är inte ovanligt att deltagare skapar fantastiska historier, sida efter sida, kring sina karaktär som de mer än gärna vill att arrangörerna ska läsa. Det kan också vara ett sätt för deltagaren att skapa en tydlig bild för sig själv av sin karaktär. Sällan krävs det så mycket. Jag brukar nöja mig med några enkla karaktärsdrag (ohövlig, smutsig, charmig), ålder, eventuella nära eller avlägsna släktingar, var min karaktär är uppvuxen och vad hen har sysslat med den senaste tiden innan lajvets början.

Dräktskick
Dräktskick används för att beskriva hur olika roller bör klä sig. Alla lajv har olika visioner och mål som de vill uppnå med lajvet. Med det i åtanke kan dräktskick variera kraftigt. Vissa lajv har en tydlig vision och kan då ställa högre krav på att deltagarna efterföljer dräktskicket för att ligga i linje med lajvets vision. Eller så är det fritt. 
Ett dräktskick skulle kunna vara en kort mening som följande: "Vi vill förmedla känslan av medeltid, men det viktigaste är att ni som deltagare känner er snygga i era dräkter."

Fiktion
Med fiktion menas allt som hör hemma i den fiktiva värld som arrangörerna har skrivit för att beskriva världen som lajvet tar plats i. Ergo fiktion kan innefatta allt från dräktskick till maktskick, historia om världen, skapelsemyt eller religion.

Lajvien
Lajvien är ett begrepp som slängs hit och dit ibland i lajvsverige. Man kan väl kalla det för slang. Lajvien åsyftar den stereotypa lajvvärlden och fylld med klyschor från fantasylitteraturen. Spelar man en grovhuggen roll bryter man på grovhuggna dialekter, soldaterna är burdusa, makthavarna korrupta och riddarna ädla. Den generella uppfattning hos gemene person kring vad fantasy är. Lajvien kan också användas beskrivande.
Till exempel:
-Funkar det här plagget på lajv?
-Ja det är väl vanliga lajvienbyxor.

Spel
Spel är ett generellt begrepp för att beskriva händelser mellan karaktärer. Det kan röra sig om dialog, strid, flörtande eller konflikter som eskalerar eller reds ut.

Intrig
Intriger ges ofta ut till deltagarna av arrangörerna. "Jormund ogillar Vittja för att Vittja stal vårens skörd från Jormund." Intriger existerar för att vara speldrivande. För att få igång deltagarna.

Det var än en gång kort om lajv, en påbyggnad till föregående lajv inlägg. Hoppas efter ni lärt känna dessa termer har fått verktyg för att förstå lajv lite djupare.

Vänliga hälsningar

Jan Sigurd Olsson

Inga kommentarer: