fredag 13 oktober 2017

Intensivt arbete med konferenser, ceremonier och mycket annat

Återigen en lång dag på Ingesund med många olika spörsmål och framför allt flertalet möten. Det är mycket som händer på skolan som brukligt men hösten har varit extra intensiv då jag även är involverad i vissa delar som sker på universitetet i Karlstad. Kopplingen är tydlig eftersom Musikhögskolan Ingesund är en del av Karlstads universitet, ett andra campus sedan 2002.


Avgående rektor Åsa Bergenheim, Johan Birgersson och Maria Kull, konferesenheten

I slutet av augusti var det dags att avtacka rektor Åsa Bergenheim efter närmare fem år. Det var olika musikinslag från studenter på skolan och Ale Möller Band samtidigt som jag var moderator. Strax därefter firade universitetet 50 år, då man startade filial till Göteborgs universitet 1967. Högtidlig ceremoni med mycket tal och musik, bland annat studenter och Nisse Landgren (som jag då och då samarbetar med), men inte minst en festbankett på KCCC där jag var toastmaster.

Ale Möller och Mamadou Sene

Nisse Landgren


Akademisk Högtid med doktorspromotion

Nästa fredag är det Akademisk Högtid då professorer, doktorer och hedersdoktorer äntrar scenen i Aula Magna på Karlstads universitet för att bli installerade och promoverade. Där har vi en mycket viktig funktion med planering och musikalisk inramning. Detta har vi haft möte om idag med fina konferensenheten på universitetet och Maria Kull i spetsen. För alla projekt av liknande slag krävs rejäl framförhållning då många delar ska synkas. Det som känns lite komplext just nu för undertecknad är att flertalet projekt ligger parallellt i kombination med besök, konserter och andra nya spörsmål som dyker upp dagligen. En mycket inspirerande miljö som verkligen passar mig, där jag kan vara kreativ och driva olika ting.

Har sedan flera år ett uppdrag från universitetet att jobba med varumärket Musikhögskolan Ingesund, att lyfta och stärka verksamheten och i förlängningen hela universitetet. Jag gillar verkligen att skapa kontakter, nätverk och samverka med olika aktörer – stort som smått. Kan exempelvis vara gentemot politiker, näringsliv, Norges Musikhögskola, stiftelser, Arvika kommun, föreningsliv och Polarpriset. Vad gäller just Polarpriset, finns en mycket stark och speciell koppling till Sunne. Detta är något som betytt mycket för mig personligen och inte minst för hela Ingesund. Återkommer i ärendet inom någon dag i Sunnebloggen …

Hann med att träffa småbarnen lite i samband med nattning. De äldre grabbarna var uppe desto längre och det är kontraster i kommunikationen och språket hos en två- till fyraåring gentemot tonåringarna i huset.
Både charmigt och häftigt!

Johan - moderator vid avtackningsceremoni

Ses!
Johan

Inga kommentarer: