torsdag 26 april 2018

Rektorsutbildning, förvaltningschef och en butik i lilla blå huset

När man börjat sin första rektorsutbildning, kräver staten att arbetsgivaren (kommunen) ska se till att man snarast påbörjar sin statliga rektorsutbildning. Utbildningen är knutet till ett universitet och betalas av staten, medan kommunen står för uppehåll under internatet.  Min rektorsutbildning gjorde jag via Göteborgs universitet. Mellan utbildningstillfällena fick vi hemuppgifter och enskild handledning av rektorsutbildare. Upptagningsområdet var hela västra Sverige, så jag fick träffa många nya kollegor. Det var intressanta, krävande men väldigt roliga år. Att fördjupa sig i skolledarrollen är viktigt och att hålla sig ajour med alla förändringar.

Rävsax mellan stat och kommun

Ibland tycker stat o kommun inte lika och då sitter man fast i en "rävsax". Vad gör jag till exempel när jag har många elever som behöver extra stöd? Kan ordinarie lärare räcka till? Hur ser elevhälsa ut? Behövs det någon extra person för att klara uppdraget. Om budgeten inte räcker till måste omprioriteringar göras. Vilket jag upplevde att det tvingades man till allt som oftast. Tilläggsanslag? Nej det var nästan aldrig möjligt. Föräldrar som inte tyckte man gjorde tillräckligt. Kan lova att det många gånger var knepigt att få till bra lösningar och som var den bästa för eleven!


Rektorsutbildare i Karlstad

Under de år jag jobbade i tätorten, blev jag erbjuden att bli rektorsutbildare i Karlstad. Ett uppdrag som jag tyckte var väldig stimulerande. Har aldrig själv läst i Karlstad, men däremot i Lund, Halmstad, Kalmar och Falun. Min kontakt med universitet i Karlstad och utbildning inom skolans värld, var att jag under fem år varit en av två kommunrepresentanter i Utbildningsberedningen för de olika lärarutbildningarna.

Projekt med Ungern och Rumänien

I Sunne skulle det ändras om litet igen, så jag fick frågan om jag ville prova på jobbet som utvecklingsledare. Ett uppdrag som lät spännande. Har alltid gillat att försöka ta del av Skolverkets, projektpengar inom områden där jag tyckt att verksamheten behövt utvecklas. Det finns många andra ställen att söka pengar från, EU inte att förglömma. Kommunen i stort har alltid varit duktiga på att få pengar från EU. I förskola/skolas värld hade vi inte varit lika bra. Vi fick till ett projekt med Ungern och Rumänien. Förskolan Hea deltog från vår kommun. Mycket lärorikt och har säkert satt djupa positiva spår hos alla som deltog.

Skola och förskola i ständig förändring

Skolan och förskolan förändras hela tiden. Staten ställer nya krav. Vare man som lärare, rektor, politiker, elev eller förälder tycker det behövs. Här har skolledare en viktig roll. En del lärare tycker att arbetsbördan redan är stor, eller tycker att det här kan jag nog redan så måste alla bjuda till. Vi är ju till för eleverna och ska ge dem de allra bästa förutsättningarna! Ja, jag vet att det många gånger är kämpigt och ibland tycker man att kraven på läraren är orimliga. Vet att man ibland tyckt att jag varit alltför pådrivande, men jag har inte gjort det för min skull utan för verksamheten.

2009 skulle Sunne ha ny förvaltningschef. Man bestämde sig för att ha delat ledarskap, eftersom förvaltningen bestod av, förutom förskola, grundskola, gymnasium och KY-utbildning. Förvaltningen innefattade även kultur och fritid. De skolledare som var intresserade ombads visa sitt intresse. Sex personer var intresserade, varav jag var en av dem.

Vi testades av en rekryteringsfirma. Helt annorlunda än när jag sökte min första rektorstjänst.  Utvecklingen går framåt. Testen görs via dator med efterföljande intervju. Ulf Olsson och jag fick jobben! Vi började i januari 2010. Ulf och jag hade aldrig jobbat ihop. Han hade mest jobbat med äldre elever och jag med förskola och skolans yngre. Hur skulle vi dela upp uppdraget? Vilka möjligheter fanns? Fanns det några begränsningar? Tidigt stod det klart att en av oss måste utses till förvaltningschef vad skulle den andra personen kallas? Eftersom jag bara skulle jobba några år till, tyckte jag att det var självklart att Ulf blev förvaltningschef och jag kom att kallas för utbildningschef. Ulf tog ansvar för fritidssektorn, högstadiet, gymnasiet samt KY och jag tog förskola, F - 6 samt kultur. Fick också hand om Sundsbergsgård som tidigare legat under kommunchefen.

Ömmar för elever som har det extra jobbigt

Att bli chef för sina kollegor har sina för- och nackdelar. Jag tyckte det var ok och jag tror faktiskt också att de tyckte det för det mesta. Ulf och jag kompletterade varandra. Vi ömmade båda två för de elever som under sin skoltid hade det extra jobbigt.

Jag pensionerade mig juni 2014 och den sista delen av mitt yrkesliv blev litet annorlunda. Ulf blev sjuk så jag fick gå in som förvaltningschef. Ensam var ansvaret för stort, så jag ringde upp (efter samförstånd med min chef) den pensionerade skoldirektören Per Uppman i Karlstad och frågade om han ville komma och hjälpa mig,

Kände inte Per så väl då, men väl hans fru Lisbet som var min chef på Rektorsutbildningen.  Per o jag hade träffats en del på skolchefsmöte och andra sammankomster och han ingav förtroende, var positiv o lyhörd. Han träffade oss i Sunne och min arbetsledning och politiker tyckte lösningen blev bra.

Ja många chefer, kollegor, lärare, elever och föräldrar har jag strålat samman med under mitt yrkesliv i Sunne. Minnena är många.

Birgitta utanför sin butik

Butik i ett blått litet hus

Min lilla butik funderade jag mycket kring. Hur skulle jag göra, var det något jag skulle satsa på som pensionär? Funderade på var skulle jag hålla hus? Källarlokalen var mycket rimlig i hyra, men jag skulle behöva komma i markplan. Allt skulle enligt plan vara klart innan jag slutade jobba.

Så en dag händer det! Saffran o Vitlök har sedan ett bra tag nya fina lokaler och är inte kvar längre i lilla blå huset. Olika verksamheter har sen hyrt in sig men nu är den ledig. Skulle jag våga ta steget? Sagt o gjort, nu var jag med ny lokal. Underbara kollegor hjälpte mig att flytta och till advent 2013 öppnade jag. Nu med öppet varje lördag.
/Hälsningar
Birgitta

Inga kommentarer: