fredag 5 september 2014

Faran med att tillsätta glutamat i kosten

Hej igen, idag skall min blogg handla om Glutamat, E620 -E 625. Det är lite olika former av glutamat där den vanligaste är MSG eller monosodiumglutamat E621.
 
Ämnet finns tillsatt i asiatisk mat, citronsalt (den vanligaste) och många kryddor. Naturligt förekommer glutaminsyror i flertalet födoämnen. Kroppen kan även tillverka glutaminsyra. Mononatriumglutamat är en mer komplex förening som kroppen inte tillgodogör sig på ett naturligt sätt.
 
Glutamat misstänks ge en hel del bieffekter:
 • Svåra allergiska reaktioner, som ofta framträder av röda utslag över kroppen
 • Epileptiska anfall, vid epilepsi
 • Fosterskador
 • Svår huvudvärk
 • Astmaattacker
 • Extrem vrede
 • Paranoia och djup depression
 • Försenad tillväxt
 • Hormonstörningar
 • Leverskador
 • Förstörda nervceller
Värt att komma ihåg är att alla dessa ovanstående symtom delvis är misstankar.
Det är liksom mycket annat då det gäller tillsatser och fett, mycket lite som är bevisat, vetenskapligen. Det rör sig om misstankar. Vissa säger att det inte är någon fara att använda natriumglutamat just på grund av att ingen forskning varit tillräckligt stark för att bevisa dess farlighet.
Men min personliga reflektion är att man bör vända på saken och tänka så här. Varför dagligen använda någonting som misstänks vara farligt då det finns riktiga råvaror som vetenskapligen är bevisat inte är farliga. Som äkta curry i currykryddan och inte natriumglutamat.
 
Varför använder man glutamat?
Den största orsaken är att det är lättare att späda ut maten använda sämre råvaror. Till och med i julskinkan förekommer glutamat hos mindre nogräknade leverantörer. Företagen vet att kunskapen om glutamat växer och gömmer ibland MSG (monosodiumglutamat E621) under beteckningen jästextrakt där vissa innehåller MSG och andra inte. Skälet till att MSG finns i maten är med största sannolikhet PENGAR.
 
Konsumenter i samverkan säger:
Överdosering av glutamat skadar synen genom att förstöra nervcellerna i ögats näthinna. Råttor som fick höga doser glutamat under en längre tid förlorade upp till 75% av cellerna i näthinnan
 
Det finns även starka indikationer på att glutamat påskyndar utvecklingen av demenssjukdomar som Parkinson och Alzheimers. Exempelvis är ett nytt läkemedel mot Alzheimers (Memantine) effektivt just för att det blockerar glutamat i hjärnan.
 
De som vill fördjupa sig i de vetenskapliga studierna kring riskerna med glutamat kan läsa boken ”Excitotoxins: The Taste That Kills
 
Svenska Livsmedelsverket avråder från att använda glutamat i mat som lagas speciellt för spädbarn och små barn: "Glutaminsyran och dess salter, glutamater, får användas till alla livsmedel utom livsmedel som tillverkas speciellt för spädbarn och småbarn.
 
Björn Meister, professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet, har studerat hur glutamat påverkar djur. Nyfödda råttor som injicerades med glutamat under fem dagar blev som vuxna feta, blinda, kortväxta och hjärnskadade. Den del av hjärnan som bland annat styr hunger, mättnad och tillväxt förstörs till stor del. Björn Meisters studie är bara en i raden som visat på riskerna med glutamat.
 
Forskare vid det japanska Hirosaki-universitetet har kunnat påvisa att konsumtion av glutamat kan påverka kroppens nervsignaler. Detta har bland annat medfört att de thailändska myndigheterna förbjudit all form av glutamatanvändning i landets skolmat.
 
Många av Finlands kommuner förbjuder glutamat i skolmaten.
 
Sunne Kommun borde plocka bort all mat innehållande MSG i skolmaten. Att Livsmedelsverket och EU tillåter glutamat är ingen garanti. Våra barn är för viktiga för att man skall chansa.
 
Lennart Robberts
 

Inga kommentarer: